TRENERI

Prodanović Ana

Rođena  je u Novom Sadu 18.04.1983. godine. Završila je gimnaziju „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 2007. godine u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8,87 i stekla zvanje Profesora fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut.

U okviru multidisciplinarnih studija Univerziteta u Novom Sadu, 2010. godine odbranila je master tezu na temu „Profil samovrednovanja dece sa razvojnim poremećajem koordinacije“.

U dečijem klubu „Magic kingdom“ radi od njegovog osnivanja, sa mlađim uzrasnim grupama.