KOREKTIVNA GIMNASTIKA

 

Deca su danas sve manje fizički aktivna, a sve više vremena provode u pasivnim položajima, sedenju i ležanju. Bez prirodnih oblika kretanja, bitno se smanjuje većina fizičkih i funkcionalnih sposobnosti. Nedovoljno fizičke aktivnosti u toku dana, u kombinaciji sa neadekvatnom ishranom, znatno utiču na poremećaj posturalnog statusa (nepravilno držanje tela) dece. Javljaju se deformiteti kičmenog stuba (kifoza, lordoza, skolioza…) ali i donjih ekstremiteta (ravno stopalo…).

Najadekvatniji vid fizičkog vežbanja usmeren ka očuvanju posturalnog statusa (pravilno držanje tela) je korektivna gimnastika. Korektivna gimnastika je skup fizičkih vežbi usmerenih na borbu protiv uzroka koji dovode do poremećaja posturalnog statusa, kao i na ublažavanje i otklanjanje  već nastalih deformiteta .Pažljivo izabrane, i pravilno dozirane vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

Primenom korektivne gimnastike ostvaruje se povoljan, mobilizatorski uticaj na potporne strukture lokomotornog aparata. Permanentnim toniziranjem celokupne muskulature, a naročito posturalne, ostvaruje se značajno preventivno delovanje i sprečava nastanak telesnih deformiteta. Korektivna gimnastika se može primenjivati kao osnovna, samostalna metoda za sprečavanje lošeg držanja i za korekciju niza  lakših funkcionalnih telesnih deformiteta, a mogu se otkloniti jačanjem insuficijentnih mišića i mišićnih grupa.

Osnovni ciljevi korektivne gimnastike

Održavanje ili povećanja obima pokreta i mišićne snage, povećanje mišićne izdržljivosti i brzine pokreta, smanjenje bolova, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, poboljšanje  posturalnog statusa i položaja tela, prevencija i korekcija različitih deformiteta (kičmenog stuba, kolena, stopala… ).

Grupe u kojima se vežba su male, tako da trener, svakom detetu, može da posveti dovoljno vremena. Vežbe su prilagođene uzrastu deteta kao i njegovim motoričkim sposobnostima. Preventivno se deluje na muskulaturu celog tela a ciljanim vežbama, ukoliko postoji, na već nastali deformitet. Koriste se brojni rekviziti koji vežbanje čine zabavnim i lakim.

Nudi se i mogućnost individualnog vežbanja  za decu .Procedura koja koristi pokret u prevenciji, lečenju i funkcionalnom osposobljavanju.